Zdrowie

3 września

1242

ADHD u dzieci - przyczyny, objawy i diagnoza

ADHD u dzieci - przyczyny, objawy i diagnoza

Przyczyny ADHD u dzieci

Badania nad ADHD rozpoczęto niedawno, dlatego dokładne przyczyny występowania zaburzenia rozwojowego nie są szerzej znane. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe pozwoliły przypuszczać, że na ADHD u dzieci mają wpływ m.in.: predyspozycje genetyczne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi w fazie prenatalnej (kiedy matka spożywa w ciąży alkohol lub pali), uszkodzenie układu nerwowego i neuronalnego, zbyt mała ilość wytwarzanej dopaminy czy problemy występujące podczas ciąży lub porodu (np. niedotlenienie). Co ciekawe, diagnozę ADHD otrzymują częściej chłopcy niż dziewczynki - w zależności od płci zazwyczaj występują u dzieci inne objawy zaburzenia.

Objawy ADHD u dzieci

Według dotychczasowych ustaleń objawy ADHD pojawiają się dosyć wcześnie - nawet podczas pierwszych 5 lat życia - jednak rzadko są w tym okresie diagnozowane. W zależności od kombinacji tych objawów wyróżnia się 3 główne podtypy zespołu nadpobudliwości ruchowej: z przewagą zaburzeń koncentracji, z przewagą nadruchliwości oraz impulsywności, a także mieszany. Nie należy jednak przywiązywać się do poszczególnych kategorii - wraz z wiekiem objawy często ulegają zmianie, a impulsywność i nadruchliwość zastępowane są zaburzeniami uwagi. Co więcej, im dojrzalsze staje się dziecko, tym większe są szanse na stopniowe zanikanie tychże objawów ADHD.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że poza 3 przeważającymi grupami objawów występują także dodatkowe, np. chwiejność emocjonalna, gadatliwość, agresywność, zaburzenia mowy lub trudności z nawiązywaniem kontaktów.

Diagnoza ADHD u dzieci

Występowanie objawów ADHD u dziecka nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia z zespołem nadpobudliwości ruchowej. Diagnoza ADHD musi być kompleksowa, aby wykluczyć możliwość występowania innych czynników determinujących dane zachowanie u dzieci. Poprawne czynności rozpoznawania zaburzenia powinny obejmować konsultacje z różnymi specjalistami: psychologiem, psychiatrą, a także nauczycielami dziecka, którzy najczęściej jako pierwsi dostrzegają niepokojące symptomy.
Zdarza się, że rodzice przychodzą do diagnostów z gotową odpowiedzią na pytanie, co dolega ich dziecku: „ADHD“. Wiele osób, na fali rozpowszechnienia podstawowej wiedzy o zaburzeniu, czytając o różnego rodzaju kłopotach rozwojowych, na własną rękę przydziela objawy do konkretnej kategorii. Nie jest to działanie uzasadnione, ponieważ rozpoznawanie zaburzeń jest trudne - objawy są często wspólne dla różnych dysfunkcji, a czynniki wpływające na ich rozwój mogą być utajnione (np. genetyczne).

Leczenie ADHD u dzieci

W terapii dzieci z ADHD ważna jest przede wszystkim indywidualizacja stosowanych środków. Nie wszystko, co zadziała u połowy badanych, zadziała również w przypadku drugiej połowy - wynika to m.in. z różnic biologicznych lub psychologicznych. Mimo tego często podejmowane formy radzenia sobie z nasilonymi objawami przy diagnozie ADHD to np. psychoterapia indywidualna i rodzinna, leczenie farmakologiczne, warsztaty radzenia sobie z emocjami, czy tzw. integracja sensoryczna. Ostatnia z metod staje się coraz popularniejsza, chociaż jej dużej skuteczności nie potwierdzono szerszymi badaniami.


Komentarze
Zostaw Komentarz